ติดต่อสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย  
 
สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 4/299 หมู่ 5 ซ.ลาดปลาเค้า 66
ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2522-1731-8

Off Roaders Federation of Thailand
4/299 Moo 5 Ladplakhao 66, Ladplakhao Rd., Anusawari, Bangkhen
Bangkok, Thailand 10220
Tel: +66 (0) 2522-1731 to 8

Webmaster E-mail : webmaster@offroaderthailand.com